Υπολογιστές

Υπολογιστές που βρίσκονται στην συλλογή. Δεν αναφέρονται περιφερειακά, κονσόλες και άλλα.

Acorn - Atom
Acorn - Model A
Acorn - Model B
Acorn - BBC Master 128
Acorn - Electron
Acorn - Archimedes 310
Acorn - 3000
Acorn - 3010
Acorn - 3010 (Special Edition)
Acorn - 3020
Acorn - A4
Acorn - 4000
Apricot - PC
Aprcot - Portable
Apricot - Xi
Adler - CA/P2
Al Alamiah - AX170
Altec - 88
Altec - 286
Amstrad - CPC 464 (Old Logo)
Amstrad - CPC 464 (New Logo)
Amstrad - CPC 472
Amstrad - CPC 664
Amstrad - CPC 6128 (Old Logo)
Amstrad - CPC 6128 (New Logo)
Amstrad - CPC 6128 (Indescomp)
Amstrad - CPC 6128 (Indescomp, Black Centronics)
Amstrad - CPC 6128 (Indescomp, Solavox Version, Prototype)
Amstrad - CPC 464 Plus
Amstrad - CPC 6128 Plus
Amstrad - NC 100
Amstrad - NC 200
Amstrad - PPC 512
Amstrad - PPC 640
Amstrad - Mega PC 386 SX
Amstrad - ANB 386SX40
Amstrad - PC9486
Apple - II (Clone)
Apple - Lisa II
Apple - II Europlus
Apple - IIe
Apple - IIe Enchanced
Apple - IIc
Apple - IIgs
Apple - IIgs (WOZ Edition)
Apple - Macintosh ED
Apple - Macintosh Plus
Apple - Macintosh SE
Apple - Macintosh SE FDHD
Apple - Macintosh SE/30
Apple - Macintosh Classic
Apple - Macintosh Portable
Apple - Powerbook 100
Apple - Powerbook 140
Apple - Powerbook 165c
Apple - Powerbook 190
Apple - Powerbook 500
Apple - Macintosh IIcx
Apple - Macintosh IIfx
Apple - Macintosh IIx
Apple - LC II
Apple - LC 475
Apple - Macintosh Performa 630
Apple - Macintosh Performa 6400/200
Apple - Macintosh Quadra 700
Apple - Macintosh Quadra 800
Apple - Macintosh Quadra 840AV
Apple - Macintosh Centris 650
Apple - Power Macintosh 6100/66
Apple - Power Macintosh 7200/75
Apple - Power Macintosh 7300/200
Apple - Power Macintosh 7600/132
Apple - Power Macintosh 8200/100
Apple - Power Macintosh 8200/120
Apple - eMate 300 Newton
Apple - Power Macintosh G3
Apple - iMac (Model : M4984, Sage)
Apple - iMac (Model : M5521, Sage)
Apple - iMac (Model : M5521, Indigo)
Atari - 400
Atari - 1200XL
Atari - 600XL
Atari - 800XL
Atari - 800XLf
Atari - 65XE
Atari - 130XE
Atari - 800XE
Atari - 260ST
Atari - 520STm
Atari - 520ST+
Atari - 520STfm
Atari - 520STe
Atari - 1040STf
Atari - 1040STfm
Atari - 1040STe
Atari - 2080STf
Atari - Mega 1
Atari - Mega ST2
Atari - Mega STe
Atari - Stacy4
Atari - STBook
Atari - Falcon 030
Atari - TT030
Atari - Portfolio
Atari - PC
Atari - PC2
Atari - PC3 (Light Grey Version)
Atari - PC3 (Dark Grey Version)
Atari - PC4
ATS - PC/XT
AVT - DPC 200
Canon - V20
Canon - X07
Canon - FX770P
Casio - FX795P
Casio - PB100
Casio - PB1000
Casio - PB2000C
Casio - MX10
Casio - MX101
Casio - PV7
CGL - M5
Chicony - NB5620
Coleco - ADAM
Commodore - 2001
Commodore - 4032
Commodore - 8032SK
Commodore - 8032/8096
Commodore - 610
Commodore - VIC 20 (Rainbow Logo)
Commodore - VC 20 (Colorful Logo, Early Version)
Commodore - VC 20 (Colorful Logo)
Commodore - 64 (Silver Label)
Commodore - 64 (Orange Keys)
Commodore - 64
Commodore - 64 G
Commodore - 64 Aldi
Commodore - 64C (Old Keyboard)
Commodore - 64C (New Keyboard)
Commodore - 128C
Commodore - 128D (Metal Case)
Commodore - 128D (Plastic Case)
Commodore - SX64
Commodore - Max Machine
Commodore - 16
Commodore - 116
Commodore - Plus/4
Commodore - Amiga 1000
Commodore - Amiga 2000 (Old Logo)
Commodore - Amiga 2000 (New Logo)
Commodore - Amiga 1500
Commodore - Amiga 500 (Molded Logo)
Commodore - Amiga 500
Commodore - Amiga 500 (Big Logo)
Commodore - Amiga 500 (Award Edition)
Commodore - Amiga 500 (Ball Design)
Commodore - Amiga 500 Plus
Commodore - Amiga 600
Commodore - Amiga 600HD
Commodore - Amiga 1200
Commodore - Amiga 4000 (68030)
Commodore - Amiga 4000 (68040)
Commodore - 386SX25
Compaq - Portable
Compaq - Portable II
Compaq - SLT/286
Compaq - Portable 386
Compaq - LTE
Compaq - LTE 5100
Compaq - LTE 5400
Compaq - 2010C
Compudata Tulip - PC Compact
Corona - Portable PC
Cromemco - System One
Data General - One
Digital - DECPC 320sx
Digital - DECPC 333 Portable
Dragon - Data Dragon 32
Dragon - Data Dragon 64
Dynalogic - Hyperion
EACA - EG2000
EACA - EG3003
Epson - PX4
Epson - PX8
Epson - PX16
Epson - HX20
Ergo - System Macro B
Ergodata - Wild XT
Exelvision - EXL100
Fenner - SPC800
Fontex Technology - CAFPro Lite 286/16
Franklin - ACE 1000
Fujitsu - FM Towns II
Fujitsu - Micro 7
Goldstar - FC200
Goldstar - GS520
Grundy - Newbrain A
Grundy - Newbrain AD
Hazeltine - Corporation Esprit II
Hewlett Packard - 9836
Hewlett Packard - Portable Plus
Hewlett Packard - 360LX
Husky Computers - LTD Husky
Hyundai - Super 16TE
Hyundai - Super 16V
Hyundai - Super 16V (New Logo)
Hyundi - Super 286EPlus
Hyundai - Super LT3
IBM - Displaywriter
IBM - PC
IBM - XT
IBM - PC Portable
IBM - AT (Model : 5170)
IBM - AT (Model : 5170-339)
IBM - PC Junior
IBM - PC Convertible
IBM - PS/2 Model 30
IBM - PS/2 Model 30 286 (Type : 8530-H31)
IBM - PS/2 Model 30 286 (Type : 8530-H21)
IBM - PS/2 Model 35 SX
IBM - PS/2 Model 40 SX
IBM - PS/2 Model 55 LS
IBM - PS/2 Model 55 SX (Type : 8555-X61)
IBM - PS/2 Model 55 SX (Type : 8555-061)
IBM - PS/2 Model 55 SX (Type : 8555-081)
IBM - PS/2 Model 56 SX
IBM - PS/2 Model 56SLC
IBM - PS/2 Model 57SLC
IBM - PS/2 Model 60 (Type : 8560-041)
IBM - PS/2 Model 60 (Type : 8560-071)
IBM - PS/2 Model 70 386 (Type : 8570-A21)
IBM - PS/2 Model 70 386 (Type : 8570-F61)
IBM - PS/2 Model 80 386
IBM - PS/2 56 486SLC2
IBM - PS/2 57 486SLC2 (Type : 8556-OBA)
IBM - PS/2 57 486SLC2 (Type : 9557-OBA)
IBM - PS/2 77i
IBM - PS/2 90
IBM - PS/2 Model L40 SX
IBM - PS/2 Model P70 386
IBM - PS/2 Note N33 SX
IBM - PS/Note N45 SL
IBM - PS/1 (Model : 2011)
IBM - PS/1 (Model : 2133-144)
IBM - PS/1 (Model : 2155-471)
IBM - PS/Value Point 425SX/Si
IBM - PC 330
IBM - PC 330 P75
IBM - PC 350 466DX2
IBM - Aptiva
IBM - PC 300GL (Model: 6563-W2G)
IBM - PC 300GL (Model : 6275-210)
IBM - Thinkpad 340CSE
IBM - Thinkpad 350C
IBM - Thinkpad T41
IBM - Netvista
ICL - One Per Desk
ICL - Portable Computer NB386l
Ikaros - PC/XT
Ikaros - PC/XT
Ikaros
Ikaros - 486 DX
Ikaros - Pentium
Intertec Data systems - Superbrain
ITT - LO 3000
Jupiter Cantab - Jupiter Ace
JVC - HC-7GB
Kaypro - Kaypro 2
Kaypro - Kaypro 4
Kaypro - Kaypro 10
Kaypro - 2000
LCD Portable Computer - LCD 286
Matra & Hachette - Alice
Mattel - Aquarius
MGT - Sam Coupe
Micronique - Hector 1
Mitac - 2060D
Mitsubishi - MLF48
Mitsubishi - MLF80
Modular Micros INC - Zorba
Multitech - Acer 500+
Mupid - II x 3
National - FS4000
NEC - PC8001 MKII
NEC - PM VT DT CEL733 20GB 64MB
Nixdorf Computer - PC 01
Olivetti - M24
Olivetti - M21
Olivetti - Prodest PC 128
Olivetti - Prodest PC 128S
Olivetti - Prodest PC1
Olivetti - PCS 33
Olivetti - PCS 42 P D2/D66 E
Olympic Data - IDS 10
Oric - 1
Oric - Atmos
Orka - PC/XT
Osborne Computer Corporation - Osborne
Osborne Computer Corporation - Executive
Panasonic - FH 2000
Panasonic - CF 2700
Panasonic - FSA1ST
Panasonic - CF 170
Philips - VG5000
Philips - VG8000
Philips - VG8010
Philips - VG8020
Philips - VG8235
Philips - NMS 8245
Philips - NMS 8250
Philips - NMS 8280
Philips - NMS 800
Philips - P2000C
Philips - P2000M (P02033)
Philips - P2000M (P2035/02)
Philips - P2000T
Philips - PCL 300
Philips - Velo
Pioneer - PX7
POQET Computer Corporation - The Poqet PC
Power Computing - Power Center 132
Pravetz - 8D
Proton
Psion - Revo
Quest - 386 SX
Radio Shack - TRS 80
Radio Shack - TRS 80 Color Computer
Radio Shack - TRS 80 Color Computer II
Radio Shack - TRS 80 MC 10
Radio Shack - TRS 80 Model 100
Radio Shack - TRS 80 Model 4P
Radio Shack - TRS 80 Model III
Radofin - Aquarius
RFT - Z 9001
RFT - KC 87
RFT - KC85/3
RFT - KC85/4
Samsung - SPC3000V
Sanyo - MPC2 Wavy 2
Sanyo - MPC100
Sanyo - PHC28L
Schneider - CPC 664
Schneider - PC1512DD
Schneider - Joyce PCW 8256
Schneider - Euro PC
Schneider - Euro PC II
Schneider - AT 286 Light
Sega - SC3000
Sharp - PC1150
Sharp - PC1246S
Sharp - PC1248
Sharp - MZ2000
Sharp - MZ80A
Sharp - MZ80B
Sharp - MZ700
Sharp - MZ800
Sharp - X1 (CZ-801C)
Sharp - X1 (CZ-800CR)
Sharp - X68000 ACE
Sharp - PC 7000
Sharp - PC 4500 (PC 4502)
Sharp - PC 4500 (PC 4502G)
Sharp - PC 4600 (PC 4641)
Sharp - PC 4600 (PC 4602)
Silicon Graphics - O2
Sinclair - ZX80
Sinclair - ZX 81
Sinclair ZX Spectrum (Light Grey Keys, Early Issue 2)
Sinclair ZX Spectrum (16K)
Sinclair ZX Spectrum (48K)
Sinclair ZX Spectrum +
Sinclair ZX Spectrum 128K
Sinclair ZX Spectrum +2
Sinclair ZX Spectrum +2/A
Sinclair ZX Spectrum +3
Sincalir - Z88
Sinclair - QL
Sinclair - QL (Greek Version)
Sirius Computer - Victor 9000 (Brown)
Sirius Computer - Victor 9000 (White)
Skanti - PCU 9000
Sony - HB10
Sony - HB10P
Sony - HB201P
Sony - HB501F
Sony - HB75B
Sony - HBF700D
Sord - M 203 Mark II
Sord - M5
Spectravideo - SV 328
Spectravideo - SVI 728
Sun Microsystem - Ultra 5
Tandy 102
Tandy - 1000
Tandy - 1000 EX
Tandy - 1000 HX
Tandy - 1100 FD
Targa - Traveller
Tatung - Einstein
Tatung - TCS 3000
Tatung - TCS 7521
Texas Instruments - TI74
Texas Instruments - 99/4
Texas Instruments - 99/4A
Texas Instruments - 99/4A (Solid State Logo)
Texas Instruments - 99/4A (White)
Texas Instruments - 99/4A (White, QI Motherboard)
Texas Instruments - Compact Computer 40
Texas Instruments - Silent 700
Thomson - MO5
Thomson - MO5 (Mechanical Keyboard)
Thomson - MO5 Platini
Thomson - MO6
Thomson - T07/70 (Mechanical Keyboard)
Thomson - TO7 70
Thomson - TO8
Thomson - TO9
Thorn - EMI Wren Executive
Timex - 1000
Timex - 1500
Timex - 2068
Tomy - Tutor
Toshiba - HX10
Toshiba - HX10S
Toshiba - HX30
Toshiba - HX51
Toshiba - T1000
Toshiba - T1600
Toshiba - T1900S
Toshiba - Libretto 50CT
Toshiba - Satellite 110CS
Toshiba - Satellite 210CS
Toshiba - Tecra 700CT
Triumph Adler - Alphatronic PC
Unisys - 433DX MPI 43331 FDD
Unitron - (Model : 112900GT?)
Vegas - VS 20 C
Victor - HC6
Video Technology - Laser 110
Video Technology - Laser 128
Video Technology - Laser 310
Video Technology - Laser 500
Video Technology - Laser 50
Video Technology - Laser Compumate 2
Video Technology - Laser PC3
Video Technology - Laser PC4
Video Technology - Laser PC5
Video Technology - VZ200
Visual Technology - Visual Commuter
Walcom - NP903
Wang - PC240 3
Yamaha - CX5M
Yashica - YC64
Yeno - DPC-64
Zenith - College PC
Zenith - (ZFL 181 92)